Условия за ползване и политика на конфиденционалност

Ако използвате този уеб сайт считаме, че сте прочели и сте съгласни с условията. Чрез регистрацията, използването и поръчка от сайта потребителя приема и се задължава да следва условията за ползване изцяло. Индетифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане съгласието/несъгласието с общите условия на сайта става чрез съхранените в лог файловете на сървъра на chudomirgrigorov.com IP адрес, профил и друга информация.

„Чудомир Д. Григоров“ ЕООД, наричан накратко Доставчик, е еднолично дружество с ограничена отговорност, ЕИК 206238380, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004 кв. Остромила 4 номер 9, e-mail: info@chudomirgrigorov.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Доставчикът в ролята си на създател и собственик на уеб сайта chudomirgrigorov.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, публикувани в уеб сайта ( наричан накратко Сайт) само за лична употреба и нетърговска цел, при условие че се съобразявате с авторските права и означения. Забранено е материалите от Сайта да се променят, копират, биват публично разпространявани или раздавани за каквато и да е търговска или обществена цел. Материалите в chudomirgrigorov.com са под закрилата на Закона за Авторското Право и сродните му права и всяка употреба в разрез със закона ще се докладва и разследва от съответните органи.

1. Права и отговорност на страните

Материалите и услугите, предлагани в този Сайт са ограничени само до посочените условия без да се предлагат целеви и търговски гаранции. Доставчикът не поема гаранции за точността и целостта на материалите, софтуера и услугите публикувани в Сайтът. Доставчикът има право във всеки един момент и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, цени, описания и услуги. Публикуваните материали могат да са остарели, като Доставчикът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайтът може да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат в момента и не са достъпни за поръчка. За повече информация за пълните наличности се свържете с нас на посочените координати за контакти.

2. Ограничение на отговорността

Доставчикът, неговите доставчици и/или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително и не само за щети за пропуснати ползи, загуба на информация и други произтекли от употребата или невъзможността за употреба на Сайтът. В случай, че в следствие използването на chudomirgrigorov.com или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация Потребителя поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Фитнес програмите предоставяни чрез Сайта на Потребителя имат информационна цел и не гарантират физически резултати в следствие на използването им.

3. Конфиденциалност на информацията на потребителите

Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на каквито и да е права. Работата с информацията, които вие можете да предоставите на Доставчика с цел получаването на продукти от Сайта са под закрила на Закона за защита на личните данни. Доставчикът използва предоставената от вас информация за да помогне със заявката на поръчка, да поддържа връзка с Вас и да ви информира за негови продукти, оферти и персонализирани промоции. „Чудомир Д. Григоров“ ЕООД се отнася много сериозно към опазването на вашите лични данни и не ги продава, отдава под наем или предоставя на трети лица при каквито и да е условия.

4. Връзки и препратки към уеб сайтове, собственост на трети лица

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, на които фигурират препратки на chudomirgrigorov.com. Посещението на такива сайтове е изцяло на ваша отговорност.

5. Промяна на цени и стоки

Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да променя цените по всяко време без да е длъжен предварително да уведоми потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „Чудомир Д. Григоров“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от потребителя при наличието на такива.

6. Търговски марки

Всички имена, знаци и символи на продукти са търговски марки, защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.

7. Гаранция за най-добра цена

Гаранцията за най-добра цена не важи за случаи, когато цените на chudomirgrigorov.com се сравняват с цени на стоки, продаване другаде при условия на разпродажба или ликвидация. Гаранцията се отнася само за идентични стоки, където баркода на стоките съвпада с този на стоките, продавани в chudomirgrigorov.com. Гаранцията не важи, когато стоката се продава от частно лице, което не може да се удостовери като търговец и когато продава единична бройка от дадената стока. Гаранцията не важи, когато стоката, продавана другаде не е в наличност.

8. Права и задължения по ЗЗП

Основните характеристики на стоките са изписани в заглавието или страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките е изписана с включено ДДС за всеки продукт Стойността на разходите за доставка не са включени в цените на стоките, можете да видите стойностите в раздела Цени и срокове за доставка Доставчикът не налага допълнителна стойност при използването на средствата за комуникация с нас.

Начините за доставка на стоките са описани в Цени и срокове за доставка Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 за ЗЗД, за което се получава съответния документ.

9. Отказ от стока

Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 7 работни дни от получаването и в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена като са спазени условията от чл. 55 от ЗЗП. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме продуктът да бъде заменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно член 55 от ЗЗП, считано от датата на която вие като потребител сте управнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и изпращане на стоката са изцяло за сметка на потребителя. При не съотвестствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възтановява цялата заплатена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя съобразно член 59, алинея трета от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката потребителя е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

10. Отказ от фитнес програма

Фитнес програмите на „Чудомир Д. Григоров“ ЕООД се изработват по поръчка и индивидуални параметри зададени от Потребителя, като след това се изпращат по електронен път и лесно могат да бъдат разпечатани/копирани. Поради тези причини Потребителят има право да се откаже от поръчаната програма само преди нейното получаване, сроковете, за което може да са различни и са изписани на всяка програма индивидуално.

11. Възстановяване на платени суми

Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за услугите или стоките предоставяни от Доставчика при валиден отказ от договора. Възстановяването се извършва по един от следните начини по избор на Ползвателя:

  • възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;
  • предоставяне на кредитен ваучер за друга услуга, предлагана от Доставчика.

Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Ползвателя.